СД БУВР | Держаний облік водокористування
Державний облік водокористування

    Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

    Організація ведення державного обліку водокористування у Харківській, Донецькій і Луганській областях здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів.

    Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою 2-ТП (водгосп) (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, який набув чинності з 30.04.2015.

    Звіти подаються до Сіверсько-Донецького БУВР через організації, які є структурними підрозділами Сіверсько-Донецького БУВР, за місцем здійснення водокористування.

    Примітка:
Водокористувачі галузі сільського та рибного господарства Донецької області подають звіти до Донецького обласного управління водних ресурсів.

    Наказом Державної служби статистики України від 23.03.2015 № 79 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 за № 375/26820) визнано таким, що втратив чинність з 30.04.2015, наказ Державного комітету статистики України від 30.09.1997 № 230 «Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп)».

    Станом на 01.01.2017, за даними державної звітності про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) у Харківській, Донецькій і Луганській областях, на обліку перебуває 3216 водокористувачів, з яких 909 здійснюють забір води з поверхневих водних об’єктів, з них 615 відносяться до галузі «рибне господарство», в основному в Донецькій області (582), та 506 водокористувачів здійснюють скид зворотних вод до поверхневих водних об’єктів.

    Звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп за 2016 рік надали 1766 водокористувачів (80%).

    Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувача.

    Перелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам.